Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα XENIOS ZEUS

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XENIOS ZEUS, ένα έργο που έχει ως στόχο να αλλάξει την επικρατούσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους, οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η  Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τους Δήμους Παιονίας (Ειδομένη) και Δέλτα (Διαβατά), θα αντιμετωπίσουν σε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό επίπεδο,  τις προσφυγικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Νεκταρία Παλαιολόγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΠΔΜ και τον Κώστα Ντίνα, καθηγητή του ΠΔΜ.

Η προσωπική ιστοσελίδα της Νεκταρίας Παλαιολόγου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Περιλαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, το ερευνητικό έργο καθώς και τη διεθνή συνεισφορά της κ. Παλαιολόγου. Ο ιστότοπος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, δημιουργήθηκε με την έκδοση 7 του Drupal cms και το περιεχόμενο του ειναι πλήρως μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα.
Η προσωπική ιστοσελίδα της Νεκταρίας Παλαιολόγου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Περιλαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, το ερευνητικό έργο καθώς και τη διεθνή συνεισφορά της κ. Παλαιολόγου. Ο ιστότοπος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, δημιουργήθηκε με την έκδοση 7 του Drupal cms και το περιεχόμενο του ειναι πλήρως μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα.
Έτος: 
2017
CMS: 
WORDPRESS