Προσωπική ιστοσελίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεκταρίας Παλαιολόγου

Η προσωπική ιστοσελίδα της Νεκταρίας Παλαιολόγου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Περιλαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, το ερευνητικό έργο καθώς και τη διεθνή συνεισφορά της κ. Παλαιολόγου. Ο ιστότοπος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, δημιουργήθηκε με την έκδοση 7 του Drupal cms και το περιεχόμενο του ειναι πλήρως μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα.
 
Έτος: 
2014
CMS: 
DRUPAL 7