Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής

Ο επίσημος ιστότοπος των σχολικών εγχειριδίων των μαθηματικών της Α' και Γ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, γνωστά με την επωνυμία "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής". Την δημιούργησα το 2011 σε συνεργασία με τον καθηγητή του ΠΤΔΕ Χαράλαμπο Λεμονίδη. Επιλέχθηκε το Drupal cms και συγκεκριμένα η έκδοση 6.22. Συνέχισα την υποστήριξη και την ανάπτυξη της δικτυακής τοποθεσίας μέχρι και τον Νοέμβριο του 2016.
Έτος: 
2011
CMS: 
DRUPAL 6