Εντατικό Πρόγραμματος Erasmus

Ο ιστότοπος του εντατικού πρόγραμματος Erasmus με τίτλο "Άνθρωποι και Χώρος στη Δυτική Μακεδονία: ανιχνεύοντας ιστορικά, κοινωνικά και διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά" κατασκευάστηκε το 2010 με το Drupal cms και συγκεκριμένα με την έκδοση 6. Φιλοξενεί επίσης τα εντατικά προγράμματα Erasmus 2011 & 2012. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την καθηγήτρια του ΠΔΜ Κατερίνα Δημητριάδου.
 
Έτος: 
2010
CMS: 
DRUPAL 6